Kun harkitset rintojensuurennusta tai pistoshoitoja, muista nämä!

Plastiikkakirurgisista toimenpiteistä keskustellaan mediassa taas paljon ja se on erittäin hyvä asia. Asiakkaan on hyvä tiedostaa leikkauksiin liittyvät riskit mutta myös se, miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa toimenpiteen/leikkauksen lopputulokseen. Ensiksikin asiakkaan on ennen toimenpiteitä aina hyvä tarkistaa, että leikkaava lääkäri on oikeasti plastiikkakirurgian erikoislääkäri.

Rintaleikkaukset
Ulkomailla tehtävissä rintaleikkauksissa on huomioitavaa, että siellä yleensä laitetaan halvat rintaimplantit, jotka menevät rikki nopeasti ja jotka pitää vaihtaa 5-7 vuoden kuluttua. Kannattaa myös muistaa, että jos ulkomailla tehdyssä leikkauksessa tapahtuu vahinko tai joku komplikaatio, asiakkaalla ei ole minkäänlaista takuuta tai sairausvakuutusta. Kokemuksemme mukaan asiakkaat joutuvat hoitamaan kaikki komplikaatioihin liittyvät korjausleikkaukset täällä Suomessa omilla rahoilla.
Myös rintaimplanteissa on eroja, niiden tulee olla erittäin kestäviä ja nestetiiviitä, biologisesti yhteensopivia ja muotonsa sekä tilavuutensa säilyttäviä. Maailman parhaat rintaimplanttien valmistajat kuten esimerkiksi Allergan ja Mentor, noudattavat näitä vaatimuksia. Asiakkaan kannattaa myös varmistaa, onko rintaimplanteissa tuotetakuu. Luotettavat valmistajat antavat tuotteilleen yleensä elinikäisen tuotetakuun. Tuotetakuu korvaa silikonigeelitäytteiset implantit, jotka joudutaan vaihtamaan implantin kuoren repeytymisen tai muun valmistajan määrittelemän tuotevirheen takia.  Estetiikka Mansurowissa käytetään vain laadukkaita implantteja, joita ei tarvitse koskaan vaihtaa. Näille rintaimplanteille valmistaja antaa myös elinikäisen vaihtotakuun implantin rikkoutuessa.

 

Pistoshoidot
Henkilökohtainen tapaaminen on ensimmäinen askel asiakkaalle, joka harkitsee pistoshoitoa. Tässä tapaamisessa plastiikkakirurgi keskustelee hoitotavoitteista ja huomioi asiakkaan toiveet.
Pistoshoitoja harkitessasi huomioi valinnassa se, että pistoksenantaja on todellakin asiantuntija. Estetiikka Mansurowissa pistoshoitoja tekevät vain vuosien kokemuksen omaavat erikoislääkärit.