NUKUTUSLEIKKAUKSET

Anestesialla tarkoitetaan kivun poistoa toimenpiteen ajaksi. Anestesiologiset kivunpoistomenetelmät ovat yleisanestesia eli nukutus ja puudutukset, esim. spinaali-, epiduraali- ja plexuspuudutukset. Yleisanestesian katsotaan koostuvan kolmesta osatekijästä: kivun poistosta, nukutuksesta ja lihasten rentoutumisesta. Anestesiamenetelmien kehittyessä haittavaikutukset ovat tulleet harvinaisemmiksi, ja yhä vaikeammin sairaita henkilöitä voidaan hoitaa turvallisemmin. Leikkaus ja nukutus edellyttävät aina peruselintoimintojen huolellista valvontaa.

Käyttämämme anestesiamuodot

 • Yleisanestesia eli nukutus: Potilas on unessa koko toimenpiteen ajan eikä tunne kipua. Nukutusaineet ruiskutetaan tipan kautta suoraan suoneen. Yleisanestesiaa käytetään isommissa leikkauksissa kuten mm. rintaleikkaukset, kasvojenkohotukset ja vatsan pienennykset
 • Paikallispuudutus: Puuduteaine pistetään toimenpidealueelle, joka aineen vaikutuksesta tulee tunnottomaksi ja kivuttomaksi. Paikallispuudutusta käytetään pienemmissä toimenpiteissä kuten esimerkiksi luomen poisto, ylä -ja alaluomileikkaukset, rasvaimu, arpikorjaukset ja tatuoinnin poistot.
 • Spinaali- eli selkäpuudutus: Käytetään yleensä rasvaimussa, rasvan siirroissa ja isoissa alaraajojen arpikorjauksissa.
 • Pintapuudutus: Ihon pinta puudutetaan puudutevoiteella. Pintapuudutusta käytetään kasvojen pienissä toimenpiteissä kuten esimerkiksi PRP-hoidossa, rasvaluomien poistoissa ja pistoshoidoissa.
 

Kokeneet anestesialääkärimme tarjoavat turvallisen ja miellyttävän anestesiamuodon sekä hallitsevat mahdollisten haittavaikutusten eston ja hoidon.

 


Vastaava anestesialääkäri
Markku Taittonen

Ohjeita toimenpiteeseen saapuvalle

 • Vuotoriskin takia kalaöljyn nauttiminen olisi hyvä lopettaa noin kuukausi ennen aiottua leikkausta/toimenpidettä.
 • Olkaa syömättä ja juomatta 6 tuntia ennen sovittua tuloaikaa. Oksennusvaaran takia on tärkeää, että vatsa on tyhjä ennen toimenpidettä.
 • Aamulla otettavista lääkkeistä voitte sopia etukäteen esikäynnillä tai puhelimitse.
 • Ottakaa mukaan säännöllisesti käytössä olevat lääkkeet.
 • Jättäkää kotiin korut/lävistykset ja piilolasit.
 • Pukeutukaa mukaviin ja helposti puettavissa oleviin vaatteisiin.
 • Saapukaa sairaalaan ajoissa sovittuna ajankohtana.
 • Sopikaa tarvittaessa saattajan kanssa toimenpiteen jälkeisestä noudosta.
 • Tutustukaa huolellisesti toimenpiteen/leikkauksen jälkeisiin kotihoito-ohjeisiin.
 

Huomioittehan, että leikkausmaksun veloitamme kokonaisuudessaan etukäteen ja se tulee olla maksettuna vähintään kolme viikkoa (21 päivää) ennen aiottua toimenpidettä. Leikkauksien ajanvarauksen peruutukset tulee tehdä puhelimitse viimeistään kolme viikkoa ( 21 työpäivää) ennen, muuten veloitamme 50% aiotun toimenpiteen hinnasta.