RINTALEIKKAUS - ARVET

Rintaleikkauksen arvet riippuvat toimenpiteestä ja yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten rintojen koosta ja laskeumasta. Tulevaan arpeen vaikuttaa seuraavat asiat:


1. Nännin siirto – kuinka paljon nänniä nostetaan?

2. Ihon poistaminen – kuinka paljon ihoa poistetaan?

3. Kudoksen poistaminen – kuinka paljon rintakudosta poistetaan?

4. Leikkaajan taidot ja ymmärrys

 

Mitä vähemmän poistoja tai nostoa tulee, sitä pienempi arpi on mahdollinen. Isoille rinnoille voi suuri poisto olla kuitenkin tarpeellinen, että lopputuloksesta saadaan kaunis, tässä kohtaa ei kannata mennä ”arpi edellä” vaan keskittyä pitkän aikavälin tulokseen: kauniisiin rintoihin, jossa arvet ovat parantuneet.

Rintaleikkauksen arpia on esimerkiksi:

Klassinen ankkuriarpi

”Ankkuri”-arven leikkaustapaa on käytettävä, kun halutaan suuremmin vaikuttaa rintojen muotoon ja kohottaa niitä voimakkaasti. Tällöin kudosta ja ihoa poistetaan avauksista ja nänniä siirretään uudelle luonnolliselle kohdalleen. Kun rinnoissa on merkittävä laskeuma, on käytettävä ankkuriarpi -tekniikkaa kohotuksessa.

Tikkariarpi

”Tikkari”-arpi (lollipop scar) voi olla mahdollinen, kun korjataan kohtuullista rintojen laskeumaa tai vain rintojen alaosan laskeumaa.

Arpi nännin ympäri

Kun tehdään arpi nännin ympäri (ns. donut scar) käytetään Benelli -leikkaustekniikkaa. Benellillä voidaan korjata pääasiassa vain vähäisen laskeuman rintoja. Mikäli rinnat ovat vähäisen tai kohtuullisesti laskeutuneet, voidaan myös mahdollisesti tehdä Benellin ja tikkariarven yhdistelmä, jossa ns. ”tikkarin keppi” jätetään niin lyhyeksi, kuin mahdollista.

Puolikuuarpi

Puolikuu -arpi tulee rintojen suurennuksesta implanteilla. Sitä voidaan myös mahdollisesti käyttää, kun korjataan pienten rintojen epänormaalia muotoa rintaimplanteilla.

 Arpeen voi myös vaikuttaa lääkärin taidot – mikäli lääkärillä ei ole uusimmat leikkaustekniikat hallussaan, hän voi joutua käyttämään leikkaustekniikkaa, jossa arpi on isompi kuin tarpeellista olisi. Kannattaa aina kysyä lääkärin perusteet kyseisen leikkaustekniikan valitsemiselle ja esimerkiksi hänen mielipidettään toisen tekniikan valitsemisesta. 

Arpeen vaikuttaa aina myös asiakkaan osallistuminen jälkihoitoon. Kuuntele klinikalta saamasi ohjeet ja kysy tarvittaessa lisätietoja. Yleiset ohjeet tai Internetin ohjeet eivät palvele kaikissa tapauksissa, koska leikkaustavat ja yksilölliset tekijät vaikuttavat parantumiseen.