Markkinointirekisteri

1 Rekisterinpitäjä Estetiikka Mansurow 2532635-7 (Doctor Plastic Oy). Aurakatu 12 a, 20100 Turku. 044 986 5510 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Furkat Mansurow 040 518 8357 furkat.mansurow@estetiikkamansurow.fi
Rekisterin nimi Markkinointirekisteri. Rekisteri sijaitsee ja keskittyy sähköisen uutiskirjeen järjestelmään Emaileriin.  
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen. Markkinointirekisteriin tallennettuja tietoja käytetään yrityksen, sekä yrityksen yhteistyökumppaneiden (Estetiikka Mansurow kosmetologit) tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.  
Rekisterin tietosisältö Henkilön: ● Etunimi (asiakkaan luovuttaessa nimitietonsa) ● Sukunimi (asiakkaan luovuttaessa nimitietonsa) ● Sähköpostiosoite ● Suostumus markkinointiin sähköpostitse ● Sähköpostien avauksien määrä (ei yksilöity) ja lähetetyt uutiskirjeet
Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin sisältämät tiedot on kerätty seuraavista lähteistä rekisteröidyn omalla suostumuksella: ● Rekisteröity on tilannut uutiskirjeen rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston kautta. ● Rekisteröity on osallistunut rekisterinpitäjän järjestämään kilpailuun tai kyselyyn, jonka yhteydessä hän on antanut markkinointiviestintäluvan. ● Rekisteröity on antanut sähköpostiosoitteensa vastaanottokäynnin yhteydessä
Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, muutoin kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tämä käytäntö saattaa muuttua palveluntarjoajan Emailerin käytäntöjen muuttuessa. Lisää Emailerin tietoturvasta: https://gdpr.asiakastieto.fi/#/privacypolicy/emaileri/fi  
 9 Rekisterin suojauksen periaatteet Messuilla ja vastaavissa tapahtumissa kerätyt manuaalisesti annetut henkilötiedot kerätään läpinäkymättömään säilöön, joka on henkilökunnan jatkuvassa valvonnassa. Manuaalinen aineisto siirretään mahdollisimman nopeasti, kohtuullisen ajan puitteissa sähköiseen muotoon, jonka jälkeen paperinen aineisto hävitetään tietosuojajätteen mukana. Sähköinen rekisteri on tallennettu Emailer-palveluun, sekä sähköiseen tiedostomuotoon, joka ei ole internetissä. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.
10  Tarkastusoikeus Henkilöllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Jokaisen lähetetyn sähköpostiviestin yhteydessä on linkki, josta omia tietoja saa tiedustella, sekä pyytää tietojen poistoa. Henkilö voi ottaa myös yhteyttä Estetiikka Mansurowin asiakaspalveluun.
 11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista Henkilöllä on oikeus muuttaa ja poistaa omat tietonsa. Jokaisen lähetetyn sähköpostiviestin yhteydessä on aina linkki, josta omia voi tiedustella tai pyytää tietojen poistoa. Henkilö voi ottaa myös yhteyttä Estetiikka Mansurowin asiakaspalveluun.
 12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Tiedot poistetaan tässä tapauksessa välittömästi, kohtuullisen ajan puitteissa.