PALAUTTEEN JÄTTÄMINEN

Annetut palautteet julkaistaan aina ilman henkilötietoja, ellei asiakas erikseen toivo muuten.

Kaavakkeeseen jätetyt yhteystiedot eivät tule julkaistuun palautteeseen mukaan. 

Palautteiden yhteydessä julkaistaan tehty toimenpide ja keksitty nimi palautteen antajalle.

Kerro toimenpiteestäsi, lopputuloksesta ja/tai tunnelmistasi toimenpidepäivältä ja parannuttuasi: