PAKAROIDEN SUURENNUS RASVANSIIRROLLA

(Brazilian Butt Lift, BBL)

Asiakkaan omaa rasvaa voidaan käyttää pakaroiden kohotukseen ja suurennukseen. Rasvaa voidaan poistaa halutuista kohdista, esim. vatsa, reidet, kyljet ja siirtää haluttuihin kohtiin, esim. pakarat. Rasvansiirrossa liika rasva imetään vartalosta Body-Jet -rasvaimulaitteella, joka samalla kerää ja erottaa rasvasta kudosnesteen. Jäljelle jäävä tiivis, käsitelty rasva ruiskutetaan asiakkaan toivomiin kohtiin. Oman rasvan siirtäminen kehoon on turvallinen toimenpide ja lopputulos on pysyvä.

Toimenpide voidaan tehdä pienille alueille paikallispuudutuksessa, mutta suuremmille alueille tehtäessä (yli neljän alueen rasvaimu) suosittelemme nukutusta tai sedaatiota. Toimenpiteen hinta riippuu rasvaimu-alueen koosta ja siirrettävän rasvan määrästä.

Hinnasto

Tarkempi hinta määräytyy konsultaatiossa plastiikkakirurgin kanssa. Leikkauksen hintaan kuuluu plastiikkakirurgin 24h päivystys ja jälkitarkastukset (toimenpiteestä riippuen 1-3 kertaa).

PLASTIIKKAKIRURGIN TEKEMÄNÄAlv 0%
(lääketieteelliset perusteet)
Alv 24%
(esteettiset perusteet)
Yläraajojen löysän ihon poisto, Brachioplastia
Esim. allien löyhän ihon poisto

(Nukutus)
alk. 4499€ 5579€
Alaraajojen löysän ihon poisto, Dermolipektomia
Esim. reisien löyhän ihon poisto
(Nukutus)
alk. 4999€ 6199€
Vatsan muotoilu, Miniabdominoplastia, navan alapuoli
(Nukutus)
alk. 4275€
Vatsan muotoilu, Miniabdominoplastia, navan alapuoli
(Paikallispuudutus)
alk. 3597€

Vatsan muotoilu, Abdominoplastia
sis. tarvittaessa rasvaimun

(Nukutus)
alk. 5484€
Vatsan muotoilu, Abdominoplastia, vatsalihasten kiristyksen/korjauksen ja tarvittaessa rasvaimun
(Nukutus)
alk. 6800€
8432€
Vartalon ihopoimun tai ylimääräisen ihon poisto, Torsoplastia ´
(Nukutus)
alk. 9678€
Pakaroiden suurennus rasvansiirrolla, Brazilian Butt Lift, sis. rasvaimu
(Nukutus)
alk. 4838€5999€

Rasvansiirto: ennen ja jälkeen -galleria

Toimenpiteen tulokset

Jos odotukset rasvansiirron suhteen ovat olleet realistiset, leikkaustulos todennäköisesti tyydyttää. Estetiikka Mansurowissa ollaan erikoistuttu luonnollisiin ja kauniisiin tuloksiin, toimenpiteestä riippumatta. 

Rasvansiirtojen suhteen on huomioitava, että osa siirretystä rasvasta haihtuu, mutta muuten toimenpiteen tulos on pysyvä. Lopputulos saattaa kuitenkin muuttua suurien painonvaihteluiden seurauksena. 

Ensimmäinen askel on aina plastiikkakirurgin konsultaatio

Ensimmäinen askel rasvansiirtoon on henkilökohtainen tapaaminen plastiikkakirurgin kanssa. Plastiikkakirurgi arvioi huolellisesti asiakkaan fyysistä ja henkistä terveyttä, keskustelee esteettisistä tavoitteista ja vastaa kaikkiin kysymyksiin, joita asiakkaalla voi olla.

Konsultaation aikana käydään läpi mm. seuraavat asiat:
• Toimenpiteen esteettiset tavoitteet
• Nykyiset ja aikaisemmat sairaudet
• Käytössä olevat lääkitykset, myös ravintolisät ja luontaistuotevalmisteet
• Aiemmat leikkaukset
• Rasvansiirtovaihtoehdot
• Leikkauksen jälkeiset asiat

Konsultaation aikana keskustellaan perusteellisesti rasvansiirron toimenpiteestä. Konsultaatiossa käydään läpi myös postoperatiiviset tekijät, jotka voivat vaikuttaa rasvansiirron tulokseen leikkauksen jälkeen: esim. raskaudet ja painonvaihtelu.

Konsultaation aikana plastiikkakirurgi tutkii aluetta, jolle rasvansiirto tehdään, sekä sopivaa rasvaimu aluetta. Hän voi myös ottaa valokuvia, jotka liitetään asiakkaan henkilökohtaisiin terveystietoihin.

Mikäli asiakkaan toiveena on kokonaisvaltaisempia muutoksia, voidaan erilaisista yhdistelmistä keskustella samalla, kuten: 
• Pistoshoidot
• Laajempi rasvaimu (Body-Jet-laite): ongelma-alueiden kuten lantion, reisien ja vatsan muotoilu, rasvan siirtäminen rintoihin

Toimenpiteeseen valmistautuminen

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on tärkeä noudattaa plastiikkakirurgin ohjeita jo ennen toimenpidettä. Asiakkaan tulee muun muassa:

• Välttää tupakointia vähintään 8 viikkoa ennen ja jälkeen leikkauksen
• Välttää tiettyjä lääkkeitä
• Järjestää nukutusleikkauksen jälkeen kotiinkuljetus ja täysi-ikäinen henkilö varmistamaan hyvinvointi toimenpidepäivää vastaiseksi yöksi. Plastiikkakirurgimme päivystävät operaation jälkeen 24h. 

Rasvansiirtoja tehdään sekä paikallispuudutuksessa, että nukutuksessa. 

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri