Kiitän saamastani erittäin hyvästä hoidosta ja osoittamastanne ystävällisyydestä!  Olen tuntenut oloni hoidossanne turvalliseksi ja luottavaiseksi.

– Karita